Από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και της Λέσχης Λ.Σ.


Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και της Λέσχης Λ.Σ. συνήλθαν την 24/11/2010 στις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΛΣ στον Πειραιά σε έκτακτη κοινή συνεδρία για να εξετάσουν την κατάσταση στο Λιμενικό Σώμα όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου ανέθεσε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ίδρυση Ελληνικής Ακτοφυλακής με παράλληλη ένταξη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη. 

Κατ’ αυτήν απεφασίσθη η σύνταξη της κατωτέρω διαμαρτυρίας:

«Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας με συνεισφορά δεκάδων δισεκατομμυρίων Ευρώ στο κρατικό ταμείο, και διατήρηση 200.000 περίπου άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Το Λιμενικό Σώμα με το εξειδικευμένο κατάλληλα εκπαιδευμένο και στρατιωτικά οργανωμένο προσωπικό του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του λεγόμενου σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος και αποτέλεσε τον τρίτο πυλώνα του οικοδομήματος αυτού, δίπλα στον εφοπλισμό και τη ναυτεργασία.

Εύλογη κρίνεται η ανησυχία μας αφού γινόμαστε μάρτυρες επιπόλαιων πειραματισμών και παρεμβάσεων στον ευαίσθητο αυτό χώρο, όταν ιδεοληψίες, δογματισμοί και θολοί οραματισμοί δημιουργούν άκαιρα και αναίτια προβλήματα και αναταράξεις, όπου κάθε ανασφάλεια και δυσχέρεια αποτελεί για το πλοίο μήνυμα φυγής από το Ελληνικό νηολόγιο για να αναζητήσει προσφορότερες συνθήκες επιχειρηματικής ευδοκίμησης.
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ο Γεώργιος Παπανδρέου υπενθύμιζε στη Βουλή των Ελλήνων ότι «τα πλοία διαθέτουν προπέλες και κατά τούτο διαφέρουν απ’ όλες τις άλλες βιομηχανίες».

Η προσπάθεια απομάκρυνσης του Λιμενικού Σώματος από τη διοίκηση της Εμπορικής Ναυτιλίας πρέπει άμεσα να εγκαταλειφτεί.
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος δεν πρέπει να εκτραπούν από τη βασική αποστολή τους, που είναι η διοίκηση του Εμπορικού Ναυτικού και η Αστυνόμευση του πλοίου των Λιμένων και του θαλάσσιου χώρου». 
 
Top