της Άννας Κανδύλη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν πρέπει να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ τα μοναστηριακά ακίνητα.

Το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά την προσφυγή που κατέθεσε η Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Αναστασίας Φαρμοκολύτριας, Χαλκιδικής. Στη Μόνη είχε επιβληθεί ΕΝΦΙΑ 142.000 ευρώ και μετά από τροποποιητική δήλωση το ποσό μειώθηκε στα 21.000 ευρώ.

Με την προσφυγή της ζητεί να μην καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ, σε όποιο σημείο της Ελλάδος και εάν βρίσκονται, όλα τα μοναστηριακά ακίνητα είτε αυτά ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος είτε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές - λατρευτικές τελετές ή για άλλους σκοπούς. Όπως υποστηρίζει η Μονή, με τα σημερινά δεδομένα συντρέχει άνιση φορολογική μεταχείριση μεταξύ των Μονών, η οποία είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προστατεύουν το δικαίωμα στη ιδιοκτησία.

Σημειώνεται ότι με το νόμο 4223/2013 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ακινήτων που ανήκουν στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Με τον ίδιο νόμο δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών, καθώς και των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δεν χρησιμοποιούνται για θρησκευτικούς και λατρευτικούς σκοπούς.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.

 
Top