Το Ειρηνοδικείο των  Χανίων , με την υπαρ.402/2015 απόφαση του, αποφάσισε  για  ζευγάρι δανειοληπτών, που κατέφυγε  στο ν.3869/2010, μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας τυγχάνουν Ιδρυτικά μέλη , για  την ρύθμιση των χρεών τους και διάσωση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Επί της ουσίας της απόφασης , πρόκειται για ζευγάρι με τρία τέκνα, τα δύο ανήλικα και το ένα ενήλικο, ο σύζυγος είναι ηλικίας  56 ετών , η δε σύζυγος 52 ετών.
Αναλυτικά: Πρόκειται για οικογένεια δανειοληπτών, ο σύζυγος είχε χρέος 20.347,28 ευρώ, η δε σύζυγος,  56.221,67 ευρώ .Συνολικό χρέος της οικογένειας,  ανέρχεται  στο ποσό ,76.568,95 ευρώ.
ΕΙΣΌΔΗΜΑ που η οικογένεια  δανειοληπτών  διαθέτει  , είναι ο  μισθός  του συζύγου  40.200,41 ευρώ, η σύζυγος δεν διαθέτει εισόδημα, καθώς τυγχάνει άνεργη από το έτος 2010.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που η οικογένεια διαθέτει, ο σύζυγος δεν διαθέτει κανένα ακίνητο  περιουσιακό στοιχείο,  διαθέτει δύο  ΙΧΕ αυτοκίνητα  ,η δε σύζυγος διαθέτει κατοικία επιφάνειας 96,5 τ.μ .
Το Ειρηνοδικείο  των Χανίων, με  την υπαρ.402/2015  απόφαση του, αποφάσισε 
  Έκανε δεκτή  ,  την αίτηση των καταναλωτών, όπως αυτή υποβλήθηκε , παρά τις ενστάσεις των πιστωτικών Τραπεζών. 
 Για τον σύζυγο, ορίζει  δόση πενταετίας  340 ευρώ (340Χ 60 ) = 20.400 ευρώ. 
  Για την σύζυγο ορίστηκαν "μηδενικές καταβολές" για μια πενταετία, και  για την διάσωση του σπιτιού ,δόσεις δεκαετίας  ποσού 317Χ120 = 38.040 ευρώ, το συνολικό ποσό χρέους της δανειολήπτριας ανέρχεται στο ποσό των 56.221,67 ευρώ, σε τέσσερις Τράπεζες ,επομένως στην συγκεκριμένη δανειολήπτρια και εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση ,το χρέος  της θα "κουρευτεί"   κατά 18.181,67 ευρώ , σε ποσοστό 32%
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια θετικότατη απόφαση, και έχει και ουσιαστικό ενδιαφέρον , καθώς  το Ειρηνοδικείο Χανίων, εκτίμησε την ειλικρίνεια των δανειοληπτών ,όπως αυτά κατατέθηκαν (προφορικά και με αποδεικτικά στοιχεία) και ρύθμισε τα χρέη των δανειοληπτών κατά την οικονομική τους μπόρεση.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρεςΗ Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

          Ιωάννα  Μελάκη
 
Top