Όταν έχεις την εμπειρία αυτής 
της «λίστας ψεμάτων», κάθε νέα 
απόπειρα «υπόσχεσης ψεμάτων», 
πολλαπλασιάζει την ΟΡΓΗ και την ΑΗΔΙΑ...
 
Top