ΣΚΟΥΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ....

Σήμερα φίλος του blog μας έστειλε μια δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία g-politics  για τον δήμο Νικαίας-Ρεντη....:

Καθαρή νίκη του πρώην βουλευτή Δ.Λιντζέρη στον 2ο γύρο στον δήμο Νίκαιας – Ρέντη έδειξε δημοσκοπική μέτρηση που πραγματοποιήθηκε από την g – politics

Σκοπός της έρευνας : Η μέτρηση της άποψης των δημοτών – ψηφοφόρων, για τις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

Τύπος της έρευνας : Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση γραπτού ερωτηματολογίου.

Περίοδος της έρευνας : Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Συλλογή των στοιχείων : Για τη συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 9 τηλεφωνήτριες και 1 επόπτης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας g – politics.

Μέγεθος δείγματος : Δείγμα 848 ατόμων που έδωσαν ολοκληρωμένες συνεντεύξεις.

Μέθοδος δειγματοληψίας : Στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Τα στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν οι 5 περιφέρειες του πρώην δήμου Νίκαιας, βάση ταχυδρομικού κώδικα και ο πρώην δήμος Ρέντη, στις οποίες το δείγμα κατανεμήθηκε με βάση τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις δημοτικές εκλογές του 2019. Ως προς το φύλλο έγινε ποσόστωση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών (random digit dial.)

Ο γαλάζιος Κώστας Μαραγκάκης κατέγραψε ποσοστό 30,7% με τον Δημήτρη Λιντζέρη 25,8% ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Λαϊκή συσπείρωση με τον Παναγιώτη Κατηφέ στο 15.6%.  Στην 4η θέση είναι ο Κανέλλος Τούντας με 10,9 ενώ ακολουθεί στην 5η θέση ο Θανάσης Τερζής με 3,7%  και η Κατερίνα Θωίδου στο 1,1ενώ το 12,2 δηλώνει αναποφάσιστο.

Στον 2ο γύρο ο δεξιός Κώστας Μαραγκάκης μένει χωρίς συμμαχίες με τον Δ.Λιντζέρη να κερδίζει τον δήμο με μεγάλη μάλιστα διαφορά....


 

 
Top