Δέσμευση: Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στη Νίκαια! 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΕΦΚΑ στον Αγ. Ι. Ρέντη παραμένουν ως έχουν.

Τη δέσμευση του Υπουργού Εργασίας  για τη σύσταση υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στη Νίκαια, απέσπασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δημήτρης Λιντζέρης, στη διάρκεια συνάντησής τους. 

Αυτό, αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Νίκαιας. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και δεν τις επηρεάζει στο ελάχιστο.

Αντίθετα, θα διευκολύνει δραστικά την προσβασιμότητα των κατοίκων της Νίκαιας στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μηδενίζοντας τις μετακινήσεις τους. 

Οι προσπάθειες για την ενίσχυση ζωτικών για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας υπηρεσιών, θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. 

#izoimas


 
Top