Από τον Αυτοδιοικητικό. 

Διαβάζοντας ότι ο μέχρι πρότινος βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης υποστηρίζει για τον περιφέρεια Αττικής -αντί του Γ. Σγουρού- τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ιωακειμίδη πλέκοντας και το εγκώμιο της υποψήφιάς του κ. Νέλλης Παπαχελά, τι θυμηθήκαμε;

Υπάρχει ένα "ένοχο" θέμα από το παρελθόν που συνδέει τον κ. Καμίνη με την κ. Παπαχελά και κατ' επέκταση με τον νυν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατ' αρχάς η κ. Παπαχελά ήταν δημοτική σύμβουλος και αντιδήµαρχος Αθηναίων µε τον Γ. Καµίνη. Μετά την αποτυχία της να επανεκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές, διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Δήμου Νίκαιας από τον κ. Ιωακειμίδη που ήταν μέχρι τώρα ο δήμαρχος της περιοχής.

Το 2016, όπως είχε αποκαλυφθεί, με εισήγηση του κ. Καμίνη το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας είχε προχωρήσει σε (παράταση) σύμβασης για απευθείας ανάθεση μεγάλου ποσού «εργασίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εποπτείας – διακίνησης προϊόντων» στον ... σύζυγο της κ. Παπαχελά. Μάλιστα σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό ήταν παρούσα και υπερψήφισε και η ίδια την παράταση αυτής της σύμβασης, κάτι που σύμφωνα με τον κώδικα και τη νομοθεσία ήταν παράνομο καθώς λόγω συγγένειας είχε καθαρό "κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση"!

Το θέμα πήρε στη συνέχεια διαστάσεις, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, το έφερε στην Βουλή και ο (πρώην δήμαρχος) Νικήτας Κακλαμάνης αλλά αν και στην πορεία ...χάθηκε σε έπαψε να αποτελεί ένα μελανό σημείο το οποίο αποκτά τώρα επικαιρότητα αφού "συνδέει" τα τρία πρόσωπα: Τον Γ. Καμίνη, την Ν. Παπαχελά και τον Γ. Ιωακειμίδη...

Αναλυτικά, η υπόθεση είχε εξελιχθεί ως εξής:

Απευθείας ανάθεση από Καμίνη σε σύζυγο δημοτικής συμβούλου

Στις 17 Ιουλίου 2016, με απόφαση που είχε υπογράψει, ο κ. Καμίνης προχώρησε -ως έχει δικαίωμα από τον νόμο- στην απευθείας ανάθεση «εργασίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εποπτείας – διακίνησης προϊόντων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους, ΤΕΒΑ, συνολικού ύψους 24.552 ευρώ, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου. Είχαν προηγηθεί προσκλήσεις συμμετοχής, σε πρόχειρο διαγωνισμό, προς τρεις εκ των οποίων οι δύο δεν προσκόμισαν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι η ανάθεση έγινε στον εναπομείναντα κ. Κωνσταντίνο Καρατέγο οι υπηρεσίες του οποίου, κατά την απόφαση του κ. Καμίνη, αφορούν στην «οργάνωση – παρακολούθηση της διανομής εμπορευμάτων και στη συνεργασία με το κύκλωμα διακίνησης των εμπορευμάτων από την προμήθεια μέχρι τη διανομή, τη διεύθυνση και λειτουργία αποθήκης, τη χρήση λογαριασμού παρακολούθησης αποθήκης (παραλαβή, μεταφορά, διανομή, υπόλοιπα και ανακατανομή υπολοίπων, κατανομή ωφελουμένων στα σημεία διανομής και παρακολούθηση των προϊόντων που διανέμονται σε κάθε κατηγορία ωφελουμένων) και τη χρήση ανάλογων βάσεων δεδομένων».

Η σύμβαση αφορούσε το διάστημα από την υπογραφή της μέχρι το τέλος του 2016 προβλέποντας ωστόσο ότι «ο συμβατικός χρόνος δύναται να παραταθεί». Πράγματι στις 8 Δεκεμβρίου 2016 το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το οποίο ύστερα από σχετικό δημαρχιακό έγγραφο αποφάσισε «ομόφωνα», υπό την προεδρία του κ. Επαμεινώνδα Λαμπρακάκη, «να εγκρίνει την παράταση του χρόνου λήξης της σχετικής σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2017».

Η έγκριση δόθηκε μετά τη συζήτηση που -όπως καταγράφεται στο σχετικό απόσπασμα- έγινε σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 27 Δημοτικών Συμβούλων. Κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, υπήρχε απαρτία καθώς ήταν παρόντα 34 μέλη και απόντα 15 ενώ στο μεταξύ
μερικοί αποχώρησαν και ορισμένοι από τους απόντες προσήλθαν. Έως εδώ, δεν παρατηρείται -τουλάχιστον κατά τρόπο εμφανή- κάποιο τυπικό πρόβλημα...

Όμως ο κ. Καρατέγος στον οποίο έγινε η απευθείας ανάθεση από τον κ. Καμίνη δεν είναι, όπως προκύπτει, ένας τυχαίος επαγγελματίας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού διαχείρισης και άλλων συμβουλών διαχείρισης. Είναι και σύζυγος της κυρίας Νέλλης Παπαχελά, δημοτικής συμβούλου με την παράταξη του κ. Καμίνη, η οποία σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό ήταν παρούσα και υπερψήφισε -στο πλαίσιο της «ομοφωνίας»- την παράταση της σύμβασης!

Το ζήτημα που δημιουργείται ωστόσο δεν είναι μόνο πολιτικής και ηθικής τάξης. Υπάρχει και θέμα νομιμότητας καθώς τέτοια ανάθεση απαγορεύεται ρητώς. Στο άρθρο 99 για το «Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση» ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προσδιορίζει επακριβώς ότι «δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον». Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ορίζεται μάλιστα ότι «απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».

Προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ, η κ. Παπαχελά ανήκει στο στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Καμίνη, όπως προκύπτει και από τα αξιώματα που της έχει αναθέσει στη διάρκεια της θητείας του, όπως πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας, αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας...

Ο κ. Καρατέγος έχει επίσης και μια άλλη, πολιτική, ιδιότητα ο ίδιος λόγω της οποίας ο κ. Καμίνης όφειλε να έχει επιδείξει ευαισθησία και να έχει τηρήσει διαφορετική στάση. Ο κ. Καρατέγος είναι κορυφαίο στέλεχος της ΔΗΜΑΡ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της και γραμματέας της στην Α’ Αθήνας, περιοχή δράσης του κ. Καμίνη. Μέσω της ΔΗΜΑΡ συμμετέχει και στα ηγετικά όργανα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ως μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ (και εκλεγείς ως βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ το 2015) Θανάσης Θεοχαρόπουλος δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και ήδη τα στελέχη και οι παράγοντες του κόμματός του έχουν αρχίσει εν όψει της εσωκομματικής αναμέτρησης να δραστηριοποιούνται υπέρ της εκλογής του κ. Καμίνη…


 
Top