-Έβγαλε συνταγματικό το 1ο μνημόνιο που φτωχοποίησε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες...
Το 2019 έβγαλε συνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων..
Το 2020 πηγαίνει και μοιράζει φαγητό σε εκείνους που με τις αποφάσεις της φτωχοποίησε...
Πράγματι, απέδειξε τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε δέκα χρόνια το πολύ "κοινωνικό" της πρόσωπο.
 
Top