«Κυρία απασχόληση της αντισυμβαλλόμενης είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων ή το σάρωμα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου επόπτη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, εφαρμόζοντας το σύνηθες πρόγραμμα της υπηρεσίας, σε διάφορες βάρδιες (πρωί, μεσημέρι, βράδυ) και ακολουθώντας το πρόγραμμα απασχόλησης του λοιπού προσωπικού καθαριότητας».
... θα ήταν προς τιμήν της, αν δεν τσέπωνε το παραδάκι κι αν εργαζόταν στο δρόμο... έστω 5 λεπτά!

Προσελήφθη ως καθαρίστρια αλλά ποτέ δεν έπιασε σκούπα...
Πλήρωνε μ@λάκα Έλληνα!
 
Top