Για μία ακόμη φορά αναβάλλονται τα νέα ασφαλιστικά «χαράτσια» που πρέπει να 
επωμιστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Πλέον, τα νέα ασφαλιστικά “χαράτσια” σχεδιάζεται να έρθουν μετά το Πάσχα, δηλαδή από τα μέσα Απριλίου και έπειτα, αναφέρει το capital.gr. 
Πρόκειται για τις τρεις αναδρομικές ασφαλιστικές επιβαρύνσεις:

– Τον συμψηφισμό των εισφορών του 2017. Προβλέπεται να ξεκινήσει το νωρίτερο τον ερχόμενο Απρίλιο.
– Την καταβολή των διπλών εισφορών υπέρ του επικουρικού και του εφάπαξ. Αναμένεται να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Ιούνιο ή Ιούλιο.
– Τον συμψηφισμό των εισφορών του 2018. Σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Και τούτο, υπό το βάρος των τεράστιων πιέσεων που δέχεται η κυβέρνηση από τους επαγγελματίες, που αντιμετωπίζουν όλο και πιο αυξανόμενες επιβαρύνσεις για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και γιγάντιων τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ταμεία.
Δεδομένου, όμως, ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν «σηκώνουν» άλλη αναμονή, η περίοδος μετά τον ερχόμενο Απρίλιο θα είναι φορτωμένη από επιπλέον αναδρομικά ασφαλιστικά βάρη για όσους δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, ειδικά αν αυτοί είναι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί ή δικηγόροι.
Η επεξεργασία την οποία πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης» για τον υπολογισμό παλιών και νέων εισφορών, καταλαμβάνει γιγάντιο όγκο. Αυτό, σε συνδυασμό με τον φόβο για ενδεχόμενες έντονες αντιδράσεις που θα έφερναν αναδρομικές επιβαρύνσεις σε πολλούς επαγγελματίες, οδήγησε το υπουργείο Εργασίας στην απόφαση της μετάθεσης των παραπάνω διαδικασιών για τα μέσα περίπου του 2018 ή ακόμη πιο μετά.
Το τοπίο των αναδρομικών επαναϋπολογισμών των εισφορών του 2017, αλλά και του 2018, διαμορφώνεται ως εξής:
1) Συμψηφισμός εισφορών 2017
Ο συμψηφισμός μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών όλων των ελεύθερων επαγγελματιών για το έτος  2017 θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Απρίλιο (αντί για τον τρέχοντα μήνα, όπως αρχικά προγραμματιζόταν).
Για όσους αυτοαπασχολουμένους προκύψει αρνητική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών εισφορών (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016), τότε το χρεωστικό υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2018.
Η εξόφλησή τους, δηλαδή, θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2018.
Για όσους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί εφάπαξ στους ασφαλισμένους ή θα συμψηφιστεί με τις οφειλές τους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
Παράδειγμα
Έστω ότι επαγγελματίας, ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ, κατέβαλε εισφορές ύψους 2.690 ευρώ το 2017 βάσει καθαρού εισοδήματος του 2015 (26,9% x 10.000 ευρώ). Ωστόσο, έπρεπε να καταβάλει εισφορές 3.228 ευρώ βάσει εισοδήματος 2016 (26,9% x 12.000 ευρώ). Συνεπώς, προκύπτει γι’ αυτόν χρεωστικό υπόλοιπο 538 ευρώ (3.228 ευρώ – 3.228 ευρώ). Αυτό θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 107 ευρώ, παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές.
2) Καταβολή διπλών εισφορών επικουρικού – εφάπαξ για 2017-2018
Από τον ερχόμενο Ιούνιο ή Ιούλιο (αντί για τον τρέχοντα μήνα) αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των αναδρομικών και τρεχουσών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης (7%) και του εφάπαξ (4%) από 200.000 ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ., δικηγόρους, μηχανικούς κ.λπ.).
Οι αναδρομικές εισφορές αφορούν στο 2017 και θα υπολογιστούν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016.
Οι τρέχουσες εισφορές αφορούν στο 2018 και θα υπολογιστούν επί του 85% του εισοδήματος του 2016 (καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016 συν καταβλητέες εισφορές 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016).
Η εξόφληση των εισφορών αυτών θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 2018.
Παράδειγμα
Έστω αυτoαπασχολούμενος δικηγόρος, ασφαλισμένος στο τέως ΕΤΑΑ, με καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ το 2016. Πρέπει να καταβάλει αναδρομικές μηνιαίες εισφορές για επικουρικό-εφάπαξ για το 2017 ύψους 45 ευρώ (11% x 10.000 ευρώ – 50% λόγω έκπτωσης).
Ταυτόχρονα, πρέπει να καταβάλει τρέχουσες μηνιαίες εισφορές για το 2018 ύψους 46 ευρώ (11% επί του 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος του 2016 και των καταβλητέων εισφορών του 2017 μειωμένου κατά 50% λόγω έκπτωσης).
3) Συμψηφισμός εισφορών 2018
Ο συμψηφισμός μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών για το α’ εξάμηνο του 2018 θα ξεκινήσει το αργότερο τον Σεπτέμβριο του 2018.
Οι τρέχουσες εισφορές των επαγγελματιών για το 2018 ήδη από τον περασμένο μήνα (Φεβρουάριο) υπολογίζονται με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 συν τις καταβληθείσες –και όχι τις καταβλητέες– εισφορές του 2017.
Έτσι, θα χρειαστεί να επαναϋπολογιστεί… η βάση υπολογισμού των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν στο α’ εξάμηνο του 2018.
Αν προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο λόγω θετικής διαφοράς μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών, τότε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί από τους υπόχρεους αυτοασφαλισμένους. Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί εφάπαξ στους δικαιούχους ή θα συμψηφιστεί με τις οφειλές τους, αν έχουν τέτοιες.
Παράδειγμα
Έστω ότι επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ το 2015, ενώ το 2016 δήλωσε καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ.

Κανονικά, θα έπρεπε το εισόδημα, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι φετινές εισφορές του, να περιλαμβάνει τις καταβλητέες εισφορές (βάσει εισοδήματος 2016) και όχι τις καταβληθείσες (βάσει εισοδήματος 2015). Αντ’ αυτού, θα συμπεριληφθούν οι καταβληθείσες. Έτσι, οι μηνιαίες εισφορές του 2018 ανέρχονται σε 338 ευρώ (26,9 % επί του 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017). Ωστόσο, έπρεπε να ανέρχονται σε 362 ευρώ (26,9% επί του 85% του καθαρού εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017). Συνεπώς, θα πληρώνει για 6 μήνες 26 ευρώ/μήνα παραπάνω.
 
Top