Υπάρχουν μέρη και χώροι όπου η ιστορία τους χάνεται μέσα στις φήμες και τους αστικούς μύθους που πλέον δημιουργούν με την όψη τους, μέσα από την ερείπωση και την εγκατάλειψη.Η πραγματική ταυτότητα των προσώπων που πέρασαν αλλά και τα γεγονότα που έλαβαν πραγματικά μέρος σε αυτούς τους χώρους χάνονται μέσα στον χρόνο, καλυμμένα καλά από τις φήμες και τις εικασίες δίνοντας τους μία διαφορετική υπόσταση...αλλοιώνοντας την πραγματική εικόνα για το τι συνέβει πριν την ερείπωση αλλά και το τι πιθανόν να "υπάρχει" και να συμβαίνει μέσα σε αυτήν.

There are places where their history is lost in the rumors and urban myths that they now create through they ruin and abandonment. The real identity of the people who passed through and the events that really took part in thiw places are lost in time, well covered by rumors and speculations, giving them a different hypostasis ... altering the real picture of what is really going on before the abandonment, but also what is likely to "exist" and happen within the disrepair.


Δείτε το εξαιρετικό βίντεο-έρευνα με την συνεργαζόμενη με εμάς ομάδα "The AfterDark Project":
Πηγή: The Secret Real TruthΔείτε επίσης:

Η ομάδα του "The AfterDark Project" Στην βιλα Ιόλα

Έρευνα από AfterDark Project: Στα Λυκοβούνια
 
Top