ΙΕΛΚΑ:Ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ από τους Έλληνες καταναλωτές

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) στην ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σουπερμάρκετ, με δείγμα 2.000 ατόμων, εξετάζει ανάμεσα σε άλλα θέματα τον την ευρύτερη οικονομική/κοινωνική συνεισφορά των σουπερμάρκετ. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς και σημαντικές απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών γύρω από το ρόλο των σουπερμάρκετ στην οικονομία και ανάπτυξη της χώρας.

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με μετρήσεις τρίτων ερευνών που αφορούν συνολικά το λιανικό εμπόριο, το λιανεμπόριο τροφίμων και συγκεκριμένα ο κλάδος των σουπερμάρκετ διαφοροποιείται και αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Σε συνδυασμό μάλιστα με ευρήματα της έρευνας που έχουν δημοσιευτεί νωρίτερα και αφορούν την αξιολόγηση του Έλληνα καταναλωτή της συνεισφοράς του σουπερμάρκετ εν μέσω οικονομικής κρίσης στην οικονομία και της καθημερινότητα, αν
αδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του κλάδου για τον Έλληνα καταναλωτή.

Στο σχήμα 1, παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα αποτελέσματα καταγράφουν μία ιδιαίτερα θετική εικόνα. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές θεωρούν ότι:

Το πιο «δυνατό» σημείο της αγοραστικής εμπειρίας είναι το προσωπικό των καταστημάτων. Άλλωστε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου έχουν βραβευτεί επανειλημμένως για το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διαχείριση τους. Οι καταναλωτές έχουν θετική γνώμη για το προσωπικό του ταμείου σε ποσοστό 85% και συνολικά για την εξυπηρέτηση και βοήθεια που λαμβάνουν από το προσωπικό σε ποσοστό 84%.
Σημειώνεται ότι τα σουπερμάρκετ στηρίζουν την απασχόληση στην Ελλάδα και την τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, με περίπου 190 χιλ. θέσεις εργασίας

Ιδιαίτερα θετική είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ. Οι θετικές γνώμες για την ποικιλία προϊόντων φτάνουν το 81%, ενώ οι θετικές γνώμες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων φτάνουν το 78%, το οποίο είναι και ιδιαίτερα υψηλό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.
Πρόκειται για αποτέλεσμα των μακροχρόνιων επενδύσεων των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ τόσο σε εσωτερικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και εξελιγμένο εξοπλισμό,  όσο και των μακροχρόνιων συνεργασιών με μεγάλο αριθμό προμηθευτών η αξιολόγηση των οποίων έχει πολύ απαιτητικά κριτήρια. Σήμερα, τα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα συνεργάζονται με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς, χαρακτηριστικό είναι ότι στην αντίστοιχη έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται πάνω από 28 χιλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στην παραγωγή, είτε στο χονδρεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα.

Ακόμα και σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων όπου τα σουπερμάρκετ ως κλάδος καταγράφουν ελάσσων ποσοστό πωλήσεων, με τα μικρά σημεία πώλησης να έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, η αξιολόγηση είναι θετική με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το σουπερμάρκετ Παρέχει φρέσκα προϊόντα (Κρέας, Ψάρι, Οπωροκηπευτικά) υψηλής ποιότητας.
Σε σχέση με καθεαυτή τη διαδικασία αγοράς, οι θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 79% με τους καταναλωτές να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους πιο γρήγορα και άνετα σε σχέση με άλλα καταστήματα. Άλλωστε την τελευταία 20ετία το δίκτυο καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο σε αριθμό καταστημάτων, όσο και σε ποιότητα, μάλιστα με καινοτόμα καταστήματα που έχουν βραβευθεί διεθνώς. Τα καταστήματα πέρα από τη συνεχή διαθεσιμότητα ποιοτικών προϊόντων σε μεγάλο εύρος ποικιλίας και τιμών, παρέχουν και σημαντικές συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. παρκινγκ, εξυπηρέτηση και διανομή κατ’ οίκον).
Συνολικά το 70% του κοινού – το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό – δηλώνει ότι όταν φεύγει από το σουπερμάρκετ είναι πιο ευχαριστημένη-ευτυχισμένη/ος κάτι που έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία του κοινού, όπως π.χ. το διαθέσιμο εισόδημα και η οικονομική ύφεση. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι καταναλωτές έχουν την τελευταία 3ετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα και την στήριξη τους στην αντιμετώπιση της κρίσης ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού. Οι θετικές γνώμες το 2016 έχουν φτάσει στο 54%. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκράτησης των τιμών και των προσφορών, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τα 700 εκατ. Ευρώ ετησίως.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί το σουπερμάρκετ το καλύτερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων,  με τις τιμές και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (value for money) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.
 
Top