Τρεις πανέμορφοι Σταχτοτσικνιάδες(Ardea cinerea) και δύο Λευκοτσικνιάδες(Egretta garzetta) στον προστατευόμενο ως μικρό νησιωτικό υδροβιότοπο του Αρχαίου Λιμένα Σαλαμίνας.
--> 
πηγή: Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας

 http://salamina-press.blogspot.gr
 
Top