Έχετε παρατηρήσει ότι ο συγκεκριμένος κ@τ@ρ@μένος γερμανικός καφές από το 2013 ενώ οι μισθοί έχουν πέσει κάτω από 50 % το συγκεκριμένο προϊόν, που βοηθάει στο να φεύγουμε γρηγορότερα από το μάταιο τούτο κόσμο, έχει μία αύξηση στην τιμή του κατά 215%. Δηλαδή από 3.5 ευρώ τα 200 γρμ. η τιμή του σήμερα είναι 7.5 ευρώ! Μπορεί κάποιος από τους ιθύνοντες να δώσει, λογική, απάντηση;
 
Top