Ανακαλούνται εκατοντάδες JEEP Cherokee και Grand Cherokee στην ελληνική αγορά - Νea Κeratsiniou - Νέα Κερατσινίου

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Cherokee (τύπος KJ) και Grand Cherokee (τύπος WG).

Η ανάκληση αφορά σε 608 οχήµατα JEEP Cherokee (τύπος KJ), µοντέλο έτους 2003, µε αριθµούς πλαισίου 1J$G@%8#^&Y??????, όπου:
$ = 8 ή 4
@ = L
% = B ή N
# = K ή I
^ = 1 έως 9 η Χ
& = 3
?????? = 6-ψήφιος αριθµός παραγωγής

και σε 200 οχήµατα Grand Cherokee (τύπος WG), µοντέλο έτους 2004, µε αριθµούς πλαισίου 1J8G@Β8#^&Y??????, όπου:
@ = 2
# = S ή J
^ = 1 έως 9 ή X
& = 4
?????? = 6-ψήφιος αριθµός παραγωγής.

Υπό ορισµένες συνθήκες είναι δυνατό το σύστηµα παθητικής προστασίας (ORC) να προκαλέσει την αναίτια ανάπτυξη των µπροστινών µέσων παθητικής προστασίας (αερόσακοι). Για τον λόγο αυτό γίνεται προληπτική αντικατάσταση της εν λόγω µονάδας ελέγχου (ORC).

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν είτε µέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως µε προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχηµά τους, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700896. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης µπορεί να ελέγξει για τις εκκρεµότητες σε διορθωτικές ενέργειες του οχήµατός του µέσω της ακόλουθης διασύνδεσης http://recalls.jeep-hellas.gr/ µε την εισαγωγή στο αντίστοιχο πεδίο των 8 τελευταίων αριθµών του αριθµού πλαισίου.
πηγη
 
Top