Σύνταξη ακόμη και χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας που ξεκινά από το 50οέτος μπορούν να πάρουν οι γονείς με ανήλικο παιδί, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Μάλιστα, αν πρόκειται για γονείς δημοσίους υπαλλήλους που συμπληρώνουν την 25ετία τα έτη 2011 και 2012, τότε μπορούν να βγουν και οι δύο στη σύνταξη από τα 52.Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν 25ετία έως το 2010, εκεί το δικαίωμα για έξοδο με ανήλικο ισχύει μόνο για τις μητέρες, όπως και για τα άλλα Ταμεία μισθωτών όπου το δικαίωμα σε σύνταξη με ανήλικο παιδί έχει θεσμοθετηθεί μόνο για τις γυναίκες.Κερδισμένοι με έξοδο στη σύνταξη από τα 52 είναι οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία μέσα στα έτη 2011 και 2012. Για τις μητέρες προβλέπεται έξοδος στη σύνταξη από τα 50, ενώ υπάρχουν και οι ειδικές κατηγορίες στις οποίες οι γυναίκες υπάλληλοι που προσλήφθηκαν πριν από το 1983 και δεν είχαν συνεχόμενη απασχόληση στο Δημόσιο μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη ακόμη και με 17 ½ έτη υπηρεσίας, αρκεί να είχαν το ανήλικο παιδί στα 15 έτη υπηρεσίας τους.Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

http://i-secret.blogspot.com/
 
Top