Τρία (!) χρόνια μετά τις καταγγελίες της Forthnet κατά του ΟΤΕ αναφορικά με μονομερείς, αυθαίρετες και αδιαφανείς χρεώσεις τέλους άσκοπης μετάβασης τεχνικών συνεργείων, η ΕΕΤΤ «διαπίστωσε» και αποφάσισε ότι ο ΟΤΕ χρέωνε τη Forthnet χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ότι υπάρχει σαφής παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας και εφαρμογής κοστοστρεφών τιμών...

Η ΕΕΤΤ επέβαλλε στον ΟΤΕ πρόστιμο 150.000€ και τον υποχρεώνει να πιστώσει τη Forthnet με τα «παρανόμως χρεωθέντα ποσά».
Ενώ ο ΟΤΕ οφείλει να αποδεικνύει την άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου και ενώ η Forthnet καταγράφει στο πληροφοριακό σύστημα, ως οφείλει, τη συμπτωματολογία της βλάβης και τις μετρήσεις που κατέγραψε κατά τους ελέγχους που διενήργησε, ο ΟΤΕ κλείνει τη βλάβη με γενικόλογες ενδείξεις όπως «ευρέθη καλώς», «δίκτυο ΟΤΕ καλώς» κλπ, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση ούτε για χαρακτηριστικά της βλάβης, ούτε για τις ενέργειες που υποθετικά πραγματοποίησε και για τις οποίες τιμολογεί τον πάροχο.
Ο ΟΤΕ δε συμμορφώνεται ούτε με την υποχρέωση του να πραγματοποιεί και να κοινοποιεί στον πάροχο συγκεκριμένες μετρήσεις αναφορικά με την υπαιτιότητα της βλάβης ενώ ταυτόχρονα αρνείται να επανεξετάσει τις χρεώσεις του(!).
Όλα αυτά είναι μία ακόμη περίτρανη απόδειξη ότι ο «υγιής» ανταγωνισμός στον χώρο των τηλεπικοινωνιών δεν λειτουργεί κάτι που καταδεικνύεται και από την απόφαση της ΕΕΤΤ.
Η Αρχή από την άλλη επέβαλλε ένα συμβολικό πρόστιμο το οποίο στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να δίνει ρυθμιστική ασυλία στην θυγατρική της Deutsche Telekom ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, καθώς με τις πρακτικές της επιφέρει πολύ μεγαλύτερη βλάβη στη φήμη και πελατεία των παρόχων από τα επιβαλλόμενα σε αυτήν πρόστιμα.
 
Top