Από το : lobbystas.gr
Αλέξανδρος Tουρκολιάς,Χριστοδούλου ΠέτροςΘωμόπουλος Άνθιμος,  Αράπογλου Ευστράτιος και μια πλειάδα εκλεκτών εθνικάριων αγόραζαν (με αέρα;) στα 23 ευρώ και πουλούσαν σε λίγες ώρες στα 42,50 ευρώ! Αφού... 
γλυκάθηκαν στα εκατομμύρια και γκρέμισαν την μετοχή στο ταμπλό το ξαναέκαναν έξι μήνες αργότερα. 


Αγόραζαν στα 22 ευρώ και πουλούσαν στα 31 ευρώ !!! Ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την κατάρρευση της μετοχής. Αυτοί έβγαλαν εκατομμύρια και η αγορά έγραφε ζημιές...

Αυτό θα πει εθνικό κεφάλαιο. Αυτό θα πει εθνική ευημερία. Όλα τα ονόματα και τα ποσά που κονόμησαν στους παρακάτω πίνακες.  

 

Πίνακας 1
Πίνακας 2
Πίνακας 3
Πίνακας 4
Πίνακας 5
Στον πίνακα 1,2,3,4,5 φαίνονται οι αγορές των Εθνικάριων. Όλες την ίδια μέρα (17/1/2008). Όλες έγιναν λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό. Ο Χριστοδούλου ο πιο πονηρός απ΄ολους, αν δείτε στον πίνακα 1 πουλάει την ίδια μέρα. Σου λέει να προλάβω γιατί όλοι θα τρέξουν να πουλήσουν και θα χωθεί το χαρτί. 

Άξιος Πέτρο μου... 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πωλήσεις που έγιναν από τους εθνικάριους αμέσως. Τέλη εβδομάδας αγόρασαν αρχές της επομένης ξεκίνησε το χώσιμο και η κονόμα. Τα ίδια συνέβησαν έξι μήνες αργότερα. Ες αύριον τα σπουδαία. Για το Lobbystas.gr, Νίκος Πάσχος. 

 
Top