Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το νέο ασφαλιστικό - Νea Κeratsiniou - Νέα Κερατσινίου

«Κέρδη» και «ζημίες» - ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων 

«Κέρδη» και «ζημίες» - ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων (δηλ. το χρόνο πρόσληψης στο Δημόσιο, το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση) - «κρύβει» το νέο Ασφαλιστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πέρα από όσους έχουν θεμελιώσει έως το τέλος του 2010 την 25ετία (και δεν θίγονται) οι μεγάλοι «κερδισμένοι» είναι, κυρίως, οι άνδρες. Και μάλιστα στο όνομα της ισότητας που θίγει, αντίστοιχα,... τις γυναίκες έως το 2013. Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη που υπεγράφη χθες και την οποία δημοσιεύει ολόκληρη η «Η»:Κερδίζουν Τα περισσότερα «κέρδη» αφορούν:

Τους άνδρες με 3 παιδιά (αποκτούν για 2 χρόνια δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, με τους όρους που ισχύουν για τις γυναίκες είτε είχαν θεμελιώσει είτε όχι συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο τέλος του 2010) με ανήλικο (εφόσον θεμελιώνουν το 2011 και το 2012 δικαίωμα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 και στα 55 αντίστοιχα) ή με ανάπηρα μέλη οικογενείας (συνταξιοδοτούνται στα 50 αντί 65). Οι άνδρες αποκτούν, ακόμη και αν δεν έχουν παιδί, δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με 25ετία στα 56 (από 60) το 2011 και στα 58 (από 60) το 2012.

Τους εκπαιδευτικούς, άνδρες και γυναίκες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών ή 30 έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους έχουν διορισθεί πριν ή μετά την 1-1-1983, αντίστοιχα εφόσον είχαν συμπληρώσει έως τις 31/12/2010 την 25ετία.

Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις παύουν να ισχύουν για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.

Δεν θίγονται, επίσης, όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31/12/2010 (κατά βάση την 25ετία) ούτε από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ξεκίνησαν την 1/1/2011 και ολοκληρώνονται την 1/1/2013 ούτε και από τις μειώσεις των συντάξεων τις οποίες προβλέπει ο νέος νόμος (αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης και αύξηση της ποινής, μείωση από το 4,5% σε 6% κάθε χρόνο, σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης).

Η κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων «χάνει», ωστόσο, αρκετές «ευνοϊκές» ρυθμίσεις (π.χ. τις αναγνωρίσεις 4 - 7 πλασματικών ετών) που δίνονται, ως «αντίβαρο» για τις παραπάνω ανατροπές, σε όσους δεν είχαν θεμελιώσει με τη λήξη του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα και, με το νέο νόμο, επιβαρύνονται με 5 έως και 15 επιπλέον χρόνια εργασίας.

Οφελος θα έχει σημαντική μερίδα γυναικών που για λίγους μήνες ή λίγες ημέρες έχασαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκων τέκνων (με μειωμένο ηλικιακό όριο) επειδή η ενηλικίωση του παιδιού τους με βάση την ημερομηνία γέννησης είχε προηγηθεί του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών ορίζεται, πλέον, η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους).

«Κερδίζουν», ακόμη, άνδρες και γυναίκες με παιδιά που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και μπορούν να αναγνωρίσουν ο καθένας έως και 5 χρόνια ως συντάξιμο (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και άλλα 2 για το τρίτο) επιπλέον των άλλων πλασματικών χρόνων (σπουδών, ανεργίας, κενών ασφάλισης, εκπαιδευτικής άδειας κ.ά.).

Η αναγνώριση είναι με εξαγορά (6,67% των συντάξιμων αποδοχών κάθε μήνα) για κάθε παιδί, ενώ θα μπορούν και οι δύο να ασκήσουν το δικαίωμα.ΧάνουνΟι περισσότερες «ζημίες» αφορούν:Ανδρες και γυναίκες που δεν είχαν έως τα τέλη του 2010 τουλάχιστον 25ετία και «χάνουν» δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία (αυξάνεται στα 40 έτη με ηλικία το 60ό).Τις γυναίκες με ανήλικα παιδιά ή με 3 παιδιά (στα 52 το 2011 ενώ δεν είχαν όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, στα 55 το 2012 και στα 65 το 2013).

Θίγονται και όσες δεν έχουν παιδιά (αυξάνεται το 2013 στο 60ό από το 55ο το όριο ηλικίας για πρόωρη συνταξιοδότηση).Τις γυναίκες - ασφαλισμένες στα βαρέα και ανθυγιεινά ( το όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 53, στα 54 το 2011, στα 56 το 2012 και στα 58 το 2013).Τους γονείς αναπήρων (το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει το ανίκανο παιδί για να τύχει ο γονέας ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, αυξάνεται από 50% σε 67% με την πρόσθετη προϋπόθεση «η ανικανότητα να συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος»).Οσους ήλπιζαν να κερδίσουν συνταξιοδοτικά αναγνωρίζοντας τα χρόνια σπουδών ώστε να θεμελιώσουν το? 2010 δικαίωμα (η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση - προσμέτρηση ετών σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέχει πριν από την 01-01-2011).
http://www.pireasnews.gr/
 
Top