Ενώ έξω από το υπουργείο Μεταφορών επικράτησε ένταση, άρχισε σε όλες τις νομαρχίες η διαδικασία αποστολής των εγγράφων κλήτευσης στους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσεως, σε εφαρμογή της απόφασης για πολιτική επιστράτευση...
 
Top