Ρεπορτάζ : Χριστίνα Κοψίνη
(από την Καθημερινή)
Παρατείνεται από πέντε έως 15 χρόνια η ημερομηνία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που απασχολούνται στο Δημόσιο και ήλπιζαν, ως μητέρες ανηλίκων, να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος της ηλικίας τους. Στο εξής το όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας. Η σταδιακή εξίσωση δεν αφορά μόνο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και τον...
χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικότερα η νέα ρύθμιση προβλέπει εξίσωση των ορίων από το 2011 έως το 2013, ως εξής: - Για άνδρες και γυναίκες υπάλληλους που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 η εξομοίωση θα γίνει σταδιακά. Τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ορίζονται στα 25, από τα 17½ που είναι σήμερα. Η εξίσωση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλαδή η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17½ ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών με παιδιά αυξάνεται στα 20 έτη το 2011, στα 22½ το 2012 και σε 25 το 2013. Οσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται. - Αυξάνονται από 1/1/2011, σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι. - Για όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1. 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας:
- το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας, δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1/1/2011 το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 52ο, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
- το 50ο έτος για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία). Σήμερα το όριο ηλικίας για τις γυναίκες είναι το 50ό και για τους άνδρες το 65ο. Συνεπώς επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες παράλληλα όμως με την αυστηροποίηση των κανόνων αναγνώρισης ανικανότητας και αναπηρίας.
- το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31/12/2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, - στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
- Τριετής περίοδος προβλέπεται και για μειωμένη σύνταξη. Το ισχύον μέχρι 31/12/2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής αυξάνεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
- Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν 3 και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Υπάγονται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για μητέρες με ανήλικα, ως εξής: Ετος θεμελίωσης το 2011, όριο ηλικίας το 52ο έτος. Ετος θεμελίωσης το 2012, όριο ηλικίας το 55ο έτος. Ετος θεμελίωσης το 2013, όριο ηλικίας το 65ο έτος.
 
Top