Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών  θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, προανήγγειλε στη συνέντευξή της στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, η αναπλ. υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου. Αναφέρει επίσης για πρώτη φορά, το πρόγραμμα θα προσφέρει πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως κατοχυρώθηκαν, έπειτα από νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας.
Ειδικότερα η υπουργός κ. Ρ. Αντωνοπούλου ανακοίνωσε:
«Πρόκειται για μια δράση, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου και η οποία απευθύνεται, κυρίως, σε ανέργους με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη βελτίωση του βιογραφικού τους, προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του βιογραφικού των ανέργων θα πραγματοποιηθεί, μέσω της κατάρτισής τους, της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους.
Όμως, πέραν της ενίσχυσης των προσόντων των ανέργων, το πρόγραμμα προβλέπει για το 50% των ωφελουμένων (11.500 άνεργοι) εγγυημένη απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η εγγυημένη εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα αποτελεί στρατηγικό στόχο των προγραμμάτων απασχόλησης που σχεδιάζουμε στο υπουργείο Εργασίας και υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
Ο κάθε άνεργος που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ, επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων. Από κει και πέρα, οι 11.500 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν για έξι μήνες σε εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι; Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.
Ξέρετε, το εν λόγω πρόγραμμα, προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ, ανακλήθηκε πέρυσι, διότι διαπιστώθηκε ότι περισσότερο εξυπηρετούσε τους φορείς κατάρτισης και λιγότερο τους ανέργους. Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες, το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 23.000 χιλιάδες ανέργους και όχι σε 16 χιλιάδες που προβλεπόταν, αρχικώς. Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές, ενώ θα παρέχεται στο 50% των ωφελουμένων η δυνατότητα εγγυημένης απασχόλησης σε ιδιωτικές εταιρείες για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων και μόλις για δύο μήνες. Με το νέο σχεδιασμό, ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ, εν αντιθέσει με τον αρχικό, ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 Απασχόληση στις Μ.Μ Επιχειρήσεις
Για την ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κ. Αντωνοπούλου ανέφερε ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επακριβώς, η αναπλ. υπουργός Εργασίας, τόνισε: «Με το πρόγραμμα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και, ειδικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών). Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες. Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους του προγράμματος θα περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ.
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, στις προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού ελλείμματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής. Η χώρα μας εμφανίζει σημαντικό ψηφιακό έλλειμμα. Όλες οι επίσημες αξιολογήσεις δείχνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους βασικότερους ψηφιακούς δείκτες υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου, με τη χώρα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα μόνο το 1,63% του εργατικού δυναμικού απασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογιών, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών. Έχει διαπιστωθεί ότι το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, το έλλειμμα αυτό έχει δύο σημαντικές συνέπειες αφενός μεν περιορίζει τις επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες αφετέρου δε εκτοπίζει τους πολίτες από τα οφέλη που μπορούν να έχουν από τη συμμετοχή τους στο ευρύ φάσμα των διαδικτυακών δραστηριοτήτων.
Για την αλληλέγγυα οικονομία
Η κ. Αντωνοπούλου τόνισε επίσης «με το σχέδιο νόμου, που ετοιμάσαμε στο υπουργείο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και αναμένεται να ψηφιστεί εντός Σεπτεμβρίου, ιδρύεται Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το Ταμείο θα παρέχει οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα. Θα δίνει δάνεια και μικροδάνεια μειωμένου ρίσκου, θα παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για τη κάλυψη υποχρεώσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών συμμετοχών και θα χορηγεί επιστρεπτέες ενισχύσεις. Η λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν σημαντικά την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και, κατ΄ επέκταση, τη δυνατότητά τους να επιτύχουν τους στόχους τους».

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr
 
Top