Ολοκλήρωση προγράµµατος Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
για νέους ηλικίας 25-29 ετών,
λόγω κάλυψης των 3.000 προσφερόµενων θέσεων
Ανοιχτό παραµένει το πρόγραµµα για 10.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών
Λόγω της µεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εργοδότες υπερκαλύφθηκαν µέσα
στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, οι 3.000 θέσεις
του προγράµµατος Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του
Ιδιωτικού Τοµέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που αφορούσε
νέους ηλικίας 25-29 ετών αποφοίτους δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού
Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραµένουν εκτός αγοράς
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Για το λόγο αυτό έληξε αυτόµατα µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.
Ανοιχτό παραµένει ακόµα το αντίστοιχο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής
Εµπειρίας, διάρκειας τεσσάρων µηνών, για 10.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, που
παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Οι Επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα και διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕ∆, µπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών
αιτήσεων.
Οι Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθµο, δηλαδή δεν είναι εγγεγραµµένοι
χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του ΟΑΕ∆ και δεν διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης σε αυτό (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), οφείλουν να επισκεφτούν την
Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος, ΑΦΜ) και να τον
προµηθευτούν, ώστε να µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Top