Την υπόσχεση που είχε δώσει στους μετόχους ότι δηλαδή εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τον όμιλο, η εταιρεία θα ενισχύσει τη μερισματική της πολιτική άμεσα, φαίνεται ότι κρατά τελικά ο Απ. Βακάκης, με τα Jumbo να αποφασίζουν να διανείμουν τελικά έκτακτο μέρισμα, σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 27 Ιουλίου...Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο προσχέδιο της απόφασης ''η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πορεία των εργασιών της καθώς και την ύπαρξη έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, που επιτρέπει διανομή έκτακτου μερίσματος θα προτείνει την έγκριση καταβολής εκτάκτου ποσού μερίσματος 36,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,27 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρίας), το οποίο θα ληφθεί από αποθεματικό σχηματισμένο από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1-7-2011 έως 30-6-2012. Μετά την παρακράτηση του φόρου, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό αυτού θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των ευρώ 0,2430 ανά μετοχή''.

Πράγματι, στο β' εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2015/ 2016, ήτοι την περίοδο από τις αρχές Ιανουαρίου του 2016 έως και το τέλος Ιουνίου, διατηρείται, με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η θετική τάση αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας καθώς τα καταστήματα στην Ελλάδα παρουσίασαν μικρή άνοδο των πωλήσεων ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων. Παρά την αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα ο όμιλος παρουσίασε θετικά αποτελέσματα λόγω της διατήρησης του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και της συγκράτησης των δαπανών.

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων η Εταιρεία τερμάτισε τη λειτουργία δύο μικρών καταστημάτων τον Ιανουάριο του 2016 στην Ελλάδα με αποτέλεσμα σήμερα το δίκτυό της να αριθμεί 51 καταστήματα 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία ενώ λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα e‐jumbo.

Επίσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016, η Jumbo προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας της με την εταιρεία Veropoulos Dooel, με το άνοιγμα ενός καταστήματος στη Σερβία.

Στόχος της διοίκησης του ομίλου για τη νέα οικονομική χρήση 2016/ 2017, που ξεκίνησε τον Ιούλιο παραμένει η διατήρηση της τάσης των πωλήσεων και της κερδοφορίας σε θετικά επίπεδα μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του υπάρχοντος δικτύου και υποδομών του ομίλου, καθώς και η επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει ακόμα παρουσία ο όμιλος με την προσθήκη νέων καταστημάτων.

Μέχρι το τέλος της χρήσης 2016/2017, η διοίκηση στοχεύει να θέσει σε λειτουργία πέντε νέα καταστήματα, ένα στην Ελλάδα, ένα στη Βουλγαρία και τρία νέα καταστήματα στη Ρουμανία.
 
Top