Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου "Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" εξαιρέθηκαν τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB από την επιβολή του τέλους 2% που ορίζεται στην περίπτωση α'.

Το Τaxheaven.gr δημοσιεύει το κείμενο του νομοσχεδίου όπως ψηφίστηκε.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
πηγη Ε.Ε.Α
 
Top