Τεράστια υπόγεια πέτρινα κουτιά κοντά τις πυραμίδες στην Αίγυπτο;
Μυστηριώδη γιγαντιαία κουτιά κάτω από την αιγυπτιακή άμμο.
Περισσότερα από 20 κουτιά έχουν ανακαλυφθεί.
Είναι ενδιαφέρον και μπορείτε να δείτε τα πάντα πολύ καθαρά. 

Παρακολουθήστε:

erevnw
 
Top