«Χωρίς τα εμπόδια της φορολογικής ενημερότητας η ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τους διαμεσολαβούντες»


Απαλλάχθηκαν και νομοθετικά οι διαμεσολαβούντες από  υποχρέωση να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αυτό ξεκαθαρίζεται και ισχύει μετά από σχετική απόφαση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για μια μεγάλη δικαίωση των προσπαθειών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την οποία ο πρόεδρος του κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου δηλώνει ότι: ¨Η απόφαση της πολιτείας είναι σωστή. Και για εμάς, αποτελεί νίκη η οποία ανήκει στον κλάδο και την ενότητα που όλοι επιδείξαμε. Η απόφαση μας ως Ε.Ε.Α. να αντισταθούμε και να μη ζητήσουμε τη φορολογική ενημερότητα, οι αγώνες της ΕΑΔΕ, η από κοινού προσπάθειά μας να μεταφέρουμε το μήνυμα σε όλους τους διαμεσολαβούντες της χώρας, η συμπαράσταση όλων των επιμελητηρίων της χώρα,  μας δικαίωσαν. Επιτύχαμε να αναγνωρίσουν οι αρμόδιοι το δίκιο μας και να μην εφαρμοστεί το τόσο άδικο και αντισυνταγματικό μέτρο. Σε όλους όσοι προσπάθησαν ανήκει ένα μεγάλο μπράβο".

Τo Ε.Ε.Α. χαιρετίζει την εξέλιξη που ήλθε μετά από τις πολύμηνες προσπάθειες που κατέβαλε δια των εκπροσώπων του και οι οποίες αποσκοπούσαν στο να κατανοήσουν οι αρμόδιοι πώς η φορολογική ενημερότητα δε μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την χορήγηση-ανανέωση της  επαγγελματικής άδειας στους διαμεσολαβούντες. Στην προσπάθεια αυτή που μαζί με την ΕΑΔΕ το Ε.Ε.Α. προσκάλεσε και τα άλλα επιμελητήρια της χώρας να συνταχθούν, είχε δημοσίως αποσαφηνιστεί πώς δεν ευσταθεί η τυχόν σύνδεση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβούντα με την υποχρέωση φορολογικής ενημερότητας δεδομένων των ασταθών συνθηκών στην αγορά και την οικονομία.

Είχε τονιστεί πως το Ε.Ε.Α. θα πρωτοστατούσε στην μή εφαρμογή αυτού του παράλογου κριτηρίου για την χορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος.

Κατόπιν των εξελίξεων αυτών που κρίνονται ως θετικές για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το Ε.Ε.Α. χαιρετίζει την απόφαση η οποία δικαιώνει τις προσπάθειες, αναγνωρίζει το δίκαιο των παρεμβάσεων και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τα δεκάδες άλλα προβλήματα που πλήττουν τα επαγγέλματα, την επιχειρηματικότητα, και την οικονομία με πρωταρχικό το νέο ασφαλιστικό.  Να επισημανθεί ότι υπάρχουν και άλλα ανοικτά θέματα για τον κλάδο τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στους αρμοδίους και αναμένεται και σε αυτά να έλθουν αντίστοιχες σωστές αποφάσεις. Το Ε.Ε.Α. θα συνεχίσει να μάχεται για το δίκαιο της αγοράς εκφράζοντας με απόλυτη αντικειμενικότητα όλα όσα θα συντελέσουν στην πρόοδο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
πηγη
 
Top