Σαρωτικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα πρόκειται να επιφέρουν τα φορολογικά προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης που θα ξεκινήσει αυτή την Τρίτη 18 Οκτωβρίου και επιθυμία της κυβέρνησης είναι να
κλείσει το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να προλάβει να επικυρωθεί στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Οι δανειστές από την πλευρά τους εκτιμούν ....ότι η συμφωνία με την Αθήνα δεν θα κλείσει νωρίτερα από το 2017, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των δράσεων που θα πρέπει να εξεταστεί από τη στιγμή που το νέο νομοθετικό έργο -με εξαίρεση τα εργασιακά- είναι αρκετά περιορισμένο.

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα «βουνό» φορολογικών προαπαιτούμενων να υλοποιήσει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, προκειμένου να εκταμιευθεί -χωρίς παρατράγουδα- η νέα δόση των 6,1 δισ. ευρώ.

Και αν για την υποδόση του 1,1 δισ. ευρώ τα φορολογικά προαπαιτούμενα που υλοποιήθηκαν είναι μόλις δύο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία… απαιτεί 15 σημαντικές αλλαγές-τομές στη φορολογία.

Αυτές εκτείνονται από το καθεστώς επιβολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι το «κόψιμο» των φοροαπαλλαγών που έμειναν… όρθιες από τα δύο προηγούμενα μνημόνια.

Οσες δηλαδή εκπτώσεις φόρου «επέζησαν» θα διαγραφούν το επόμενο διάστημα από τον χάρτη.

Η παροχή πόρων για προσλήψεις, προκειμένου να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων, από την 1η-1-2017, και η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της (προαπαιτούμενα υποδόσης) δεν είναι τίποτα συγκριτικά μ’ αυτά που συνδέονται με τη δεύτερη αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί από τον περασμένο Μάιο, που ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση, να νομοθετήσει μέτρα για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων στις περιπτώσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους στο Δημόσιο.

Από τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης δεν λείπουν οι αντικειμενικές τιμές και συγκεκριμένα η εξίσωσή τους με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα πρέπει να είναι έτοιμο το σχέδιο για την «ευθυγράμμιση» των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις τιμές της κτηματαγοράς (έως τον Ιούνιο του 2017).
Παρεμβάσεις

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δρομολογήσει 15 νέες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα.

Μεταξύ αυτών είναι:

1. Η επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φοροαπαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

2. Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς του κλάδου της ναυτιλίας, στη βάση των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παράταση μέχρι το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

3. Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

4. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών, η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.

5. Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.

6. Νέα πρόστιμα για ταμειακές μηχανές-μαϊμού.

7. Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

8. Επανεξέταση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

9. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε offshore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.

10. Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ. Εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.

11. Επιτάχυνση της είσπραξης των προστίμων για οχήματα ανασφάλιστα, οχήματα που δεν πέρασαν από τεχνικό έλεγχο και από την παράνομη χρήση συχνοτήτων.

12. Να προμηθευτούν οι φορολογικές αρχές προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

13. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

14. Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

15. Εξίσωση των αντικειμενικών με τις αγοραίες τιμές έως τον Ιούνιο του 2017...

Μάριος Χριστοδούλου, efsyn.gr
 
Top