Τεράστιο ενδιαφέρον για μετακίνηση στην επαρχία προκειμένου να τα βγάλουν πέρα, δείχνουν περισσότεροι από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες λόγω των νέων οργανογραμμάτων που θα λάβουν χώρα αναμένεται να υπάρξουν τεράστιες αλλαγές στα υπουργεία και τους Εποπτευόμενους Φορείς.

Μάλιστα, σε συνδυασμό και με την ψήφιση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας που θα κατατεθεί τον ερχόμενο μηνα, υπολογίζεται το ποσοστό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να ξεπεράσει το 8%.

Σύμφωνα με το Έθνος, με βάσει εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, περισσότεροι από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετακινηθούν από την υπηρεσία τους.

Στόχος των μετακινήσεων είναι η μετάταξη στην περιφέρεια λόγω του χαμηλού κόστους ζωής ή η αλλαγή γνωστικού αντικειμένου.

Όταν δεν θα καλύπτονται οι θέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος.
Crashonline
 
Top