Σχεδόν 9,8 τρισ. ευρώ επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία κατέγραψε το 2015 η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία, αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Insurance Europe. Παράλληλα,  ο όγκος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης το 2015 ανήλθε τα 976 δισ. ευρώ, ενώ η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ασφάλιση στην Ευρώπη άγγιξε τα 2.010 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Insurance Europe, παρόλο που το ρυθμιστικό καθεστώς Solvency II, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016, θα έπρεπε, θεωρητικά, να παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία στις ασφαλιστικές εταιρίες να επενδύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά το βέλτιστο τρόπο προς όφελος των ασφαλισμένων τους, οι ασφαλιστικές ανησυχούν ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου δεν συμβαδίζουν με την μακροπρόθεσμη φύση των επενδύσεών τους. Συνεπώς, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ανάλογα τον κίνδυνο μπορεί να είναι υπερβολικές.

Το γεγονός αυτό, αυξάνει, χωρίς λόγο, το κόστος των επενδύσεων ενώ περιορίζει την δυνατότητα των ασφαλιστικών να επενδύουν μακροπρόθεσμα και να συμβάλλουν στη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Michaela Koller, γενική διευθύντρια της Insurance Europe, σχολίασε ότι το Solvency II είναι ήδη πολύ συντηρητικό ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και αλλαγές που θα περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των ασφαλιστικών να διατηρήσουν το ρόλο τους ως οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, τόνισε η κ. Koller, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αξιολογήσουν πόσο καλά λειτουργεί το Solvency II και να διασφαλίσουν ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις συμβαδίζουν με τους κινδύνους που οι ασφαλιστικές αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe, ο όγκος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης το 2015 αυξήθηκε κατά 2%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 976 δισ. ευρώ. Στον κλάδο ζωής οι καταβληθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2015, φτάνοντας τα 649 δισ. ευρώ, ενώ στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 2,3%, φτάνοντας τα 222 δισ. ευρώ, Τέλος, οι αποζημιώσεις στον κλάδο υγείας παρουσίασαν αύξηση 4,3% αγγίζοντας τα 101 δισ. ευρώ.

Η κ. Koller πρόσθεσε: «Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη μοναδική προστασία που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης στην κοινωνία και την οικονομία".

Παράλληλα, τα στοιχεία της Insurance Europe για το 2015 αποκαλύπτουν τα εξής:

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ασφάλιση στην Ευρώπη άγγιξε τα 2.010 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2014, όπου κυμάνθηκε στα 1.993 ευρώ. Από το σύνολο αυτό, τα 1.223 ευρώ δαπανήθηκαν στις ασφαλίσεις κλάδου ζωής, τα 574 ευρώ στις γενικές ασφαλίσεις και τα 207 ευρώ στις ασφαλίσεις κλάδου υγείας.
Η ασφαλιστική διείσδυση (μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,4%, και κυμάνθηκε από 0,9% στην Λετονία μέχρι 11,4% στην Φινλανδία.
Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%, αγγίζοντας τα 1,2 τρισ. ευρώ. Τα ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας αυξήθηκαν κατά 1,2% στα 730 δισ. ευρώ, τα ασφάλιστρα στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων κατά 1,1% στα 343 δισ. ευρώ και τα ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας κατά 1,5% στα 124 δισ. ευρώ.
nextdeal.gr
 
Top