Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε σε 854.517 άτομα.
Από αυτά οι 450.809 (ποσοστό 52,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών, και 403.708 (ποσοστό 47,24%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 338.770 είναι άνδρες (ποσοστό 39,64%) και οι 515.747 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,36%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.975 άτομα (ποσοστό 1,28%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών σε 80.741 άτομα (ποσοστό 9,45%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών σε 122.871 άτομα (ποσοστό 14,38%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών σε 346.910 άτομα (ποσοστό 40,60%), στην ομάδα 45-54 ετών σε 184.307 άτομα (ποσοστό 21,57%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών σε 100.818 άτομα (ποσοστό 11,80%) και στην ομάδα 65 ετών και άνω ανήλθε σε 7.895 άτομα (ποσοστό 0,92%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανήλθε σε 17.455 άτομα (ποσοστό 2,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 273.685 άτομα (ποσοστό 32,03%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 418.592 άτομα (ποσοστό 48,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 144.785 άτομα (ποσοστό 16,94%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 799.810 άτομα (ποσοστό 93,60%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.393 άτομα (ποσοστό 1,57%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 41.314 άτομα (ποσοστό 4,83%).
 
Top