Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Μισθοδικείο οι πρόσφατες αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών των δικαστών, ενώ παράλληλα κρίθηκε ότι όπως και οι βουλευτές, δικαιούνται να έχουν αφορολόγητο το 25% των ακαθαρίστων αποδοχών τους.
Από το Mισθοδικείο εκδόθηκαν δύο αποφάσεις για τα μισθολογικά και τα φορολογικά των δικαστών αντίστοιχα.
 
Ως προς τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, στην απόφαση του Μισθοδικείου γίνεται μνεία της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ανεξαρτησίας των δικαστών. Συμφωνα με την απόφαση, εγγύηση προς εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής θεωρείται και η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών.Συνεπώς -συνεχίζει το Μισθοδικείο- οι αποδοχές των δικαστών πρέπει όχι μόνον να είναι τουλάχιστον ίσες προς τις αποδοχές των αντιστοίχων προς τους δικαστικούς λειτουργούς οργάνων των άλλων δύο λειτουργιών, αλλά «και επαρκείς να εξασφαλίσουν αφ' ενός μεν την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαστικών λειτουργών, δηλαδή την διαβίωσή τους κατά τρόπο συνάδοντα προς το κύρος του λειτουργήματος που ασκούν και της αποστολής τους ως οργάνων της τρίτης πολιτειακής εξουσίας λαμβανομένου υπ' όψη ότι από το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η αποκλειστική απασχόλησή τους με την απονομή του δικαίου και αφ' ετέρου την απερίσπαστη εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών άσκηση των καθηκόντων τους».
 
Ναι μεν δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα συγκεκριμένο ύψος αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, αναφέρει η απόφαση του Μισθοδικείου, αυτό όμως καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και σε συνδυασμό με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών. Πάντως, οι αποδοχές των δικαστών πρέπει να είναι σταθερές και να μην ανατρέπεται το μισθολογικό τους καθεστώς με αιφνίδιες ή σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους, γιατί μόνον υπό την προϋπόθεση αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί ότι θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντά τους απερίσπαστοι, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης.
 
Ως προς τα φορολογικά, με δεύτερη απόφαση το Μισθοδικείο έκρινε ότι οι δικαστές δικαιούνται, όπως και οι βουλευτές, 25% φοροαπαλλαγή επί των ακαθαρίστων αποδοχών τους. Συγκεκριμένα, στην δεύτερη αυτή απόφαση επισημαίνεται ότι οι αποδοχές των τριών εξουσιών θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος και να έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση, ανεξάρτητα εάν αυτή είναι ιδιαίτερη.
Ακόμη, αναφέρεται στην απόφαση αυτή του Μισθοδικείου, ότι η πρόβλεψη του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος της Ε΄ αναθεωρητικής Βουλής με την οποία απαλλάσσεται από φόρο το 25% των ακαθαρίστων βουλευτικών αποδοχών (αποζημιώσεως όπως αποκαλείται), ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Πρακτικά με βάση την απόφαση αυτή η κυβέρνηση καλείται να επαναφέρει τις αμοιβές των δικαστικών στα επίπεδα Ιουλίου 2012.
http://online-pressblog.blogspot.gr
 
Top