Από δασκάλα οριστική μετάταξη στο Πολυτεχνείο! Να προλάβουμε τις εκκρεμότητες..!
Κάτι μου θυμίζει και από το παρελθόν πρέπει να πω η διαδικασία και το άλμα.
Τόσο αξιοκρατικά, τόσο κυνικά στην μπανανία μας..!

 
Top