Τι είναι η αύρα και πώς μπορούμε να την «καθαρίσουμε;» Μπορεί ο βιοσυντονισμός να «δει» ασθένειες πριν καν εκδηλωθούν;
Ενέργεια από τα έγκατα της γης μέσω λίθων και κρυστάλλων. Είναι δυνατόν η ραδιενέργεια να επιδρά θετικά στον ψυχισμό μας;
Ό,τι μας περιβάλλει είναι τελικά όσα αντιλαμβανόμαστε με τις πέντε αισθήσεις μας ή υπάρχει κάτι πίσω από αυτές;

Από την τηλεοπτική εκπομπή Φυγόκεντρος

 
Top