Την έκπτωση του ΦΠΑ που βαρύνει το κόστος διατροφής των εργαζομένων της Ελλάδας (-σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης των επιχειρήσεων- από τις δαπάνες), αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι η αντίθετη νομοθετική πρόβλεψη (νόμος 1642/1986) προσκρούει στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, έκρινε ότι:
«1) Η διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 1642/1986, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ που βαρύνει το κόστος τροφής των εργαζομένων, σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1997 και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

 
Top