Η κοινοπραξία Ξανθάκης - Interkat κατέθεσε σήμερα τη χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό για το πέμπτο τμήμα του οδικού άξονα Πάτρα -Πύργος, με έκπτωση 49,91%.
Εντύπωση προκαλεί η απουσία από τον διαγωνισμό του ομίλου Καλογρίτσα, ο οποίος είχε επικρατήσει και στους τέσσερις προηγούμενους διαγωνισμούς για τον οδικό άξονα.
Η πέμπτη εργολαβία του άξονα Πάτρα - Πύργος αφορά στην κατασκευή του τμήματος Βάρδα - Σαγέικα, με τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τα 68.000.000 ευρώ.
 
Top