Το πασχαλινό τραπέζι πλησιάζει και οι καταναλωτές ξεκινούν τις αγορές τους, στο μέτρο βεβαίως που επιτρέπουν τα οικονομικά στις μέρες μας.

Επειδή η προστασία της υγείας αλλά και της τσέπης μας είναι σημαντική, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ώστε να ξέρετε τι αγοράζετε και τι βάζετε στο πιάτο το δικό σας και της οικογένειάς σας.

  • Αρνί, κατσίκι και άλλα κρέατα

Όλα τα σφάγια αμνοεριφίων πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σφαγής και να φέρουν ευανάγνωστη τη σήμανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα). Ειδικότερα τα ελληνικά σφάγια αμνοεριφίων φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ».
Τα σφάγια κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή σφραγίδα σήμανσης, χρώματος τυρκουάζ, καθώς και σφραγίδα της χώρας προέλευσης (π.χ. Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία κ.λ.π.), ενώ τα σφάγια που προέρχονται από τρίτες χώρες φέρουν σφραγίδα σήμανσης χρώματος καφέ, όπου αναγράφεται η χώρα προέλευσης και ο κωδικός της εγκατάστασης.
Τα νωπά κρέατα πρέπει να διατηρούνται και να διατίθενται σε θερμοκρασία 2-5 οC και τα κατεψυγμένα σε -18 έως -20 οC.
Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι η έκθεση των σφάγιων αμνοεριφίων εκτός ψυκτικών θαλάμων απαγορεύεται ακόμη και αν βρίσκονται εντός του χώρου του καταστήματος πώλησης, ενώ από όλα τα σφάγια των αμνοεριφίων πρέπει υποχρεωτικά να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας.
Η μεταφορά των κρεάτων επιτρέπεται μόνο με οχήματα-ψυγεία εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας από τις αρμόδιες διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών.
Τα κρεοπωλεία που διαθέτουν παρασκευαστήριο πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, αλλά και οι χειριστές του κρέατος θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας σε ισχύ και βεβαίωση κρεοπώλη από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, αναρτημένα με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος σε εμφανές σημείο.
Επίσης η κοπή κιμά στα σημεία πώλησης πρέπει να γίνεται παρουσία του αγοραστή.
Η αγορά και η φόρτωση κρεάτων σε μη επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (Ι.Χ φορτηγά κ.λπ.) από πελάτες των επιχειρήσεων είναι παράνομη και η ευθύνη βαραίνει και τους προμηθευτές, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν την καταλληλότητα του μεταφορικού μέσου.
Θα πρέπει να υπάρχει αναγραφή σε όλα τα εμπορικά έγγραφα (δελτία αποστολής - τιμολόγια) της χώρας προέλευσης των κρεάτων, με ευθύνη του αγοραστή και του πωλητή.
  • Αυγά

Σε ότι αφορά τα αυγά, αυτά πρέπει να πωλούνται με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές δυσάρεστες οσμές και να μην διατίθενται εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, σε κάθε αυγό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός εκτροφής του παραγωγού.
Για τα συσκευασμένα αυγά, αυτά πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης του ωοσκοπικού κέντρου και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ημέρα της ωοτοκίας. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η κατηγορία του αυγού (Α-Β κ.λ.π.), τα πλήρη στοιχεία με τη διεύθυνση του παραγωγού ή το εμπορικό σήμα της επιχείρησης.
  • Τυριά και αλλαντικά

Όσο για τα τυριά και τα αλλαντικά, αυτά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν νόμιμα και στη συσκευασία τους να αναγράφονται οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία επισημάνσεις για την ταυτότητά τους.
Οι υγειονιμικές και ελεγκτικές αρχές εφιστούν την προσοχή όλων των καταναλωτών, ενημερώνοντάς τους πως σε περίπτωση που διαπιστώνουν την διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων ή με παραπλανητικές ενδείξεις τροφίμων, να απευθύνονται άμεσα στις ελεγκτικές αρχές.
 
Top