Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι στις 31/3/2017 έληξε η προθεσμία καταβολής εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, μηνός Ιανουαρίου 2017, και από την επεξεργασία των πληρωμών προκύπτει ότι η ταμειακή εισπραξιμότητα ανέρχεται σε 64%.

Η Διοίκηση θωρεί  ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εύλογα επιτρέπει αισιόδοξες εκτιμήσεις.

"Η διαρκής προσπάθεια του προσωπικού για επιτάχυνση των διαδικασιών και επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν σε συνδυασμό με την ανταπόκριση των ασφαλισμένων, εγγυώνται την περαιτέρω βελτίωση της εισπραξιμότητας", καταλήγει η ανακοίνωση.
 E.E.A
 
Top