Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI, ένα UFO επιτέθηκε σε αντλία κοιτάσματος πετρελαίου στο Κουβέιτ. 
Η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Υπουργό των Εξωτερικών για το συμβάν. 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ: 
https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/FOIADocs/000054C6.pdf
discloserevealedtheninthwave 
 
Top