Έγγραφη απάντηση προς την βουλή σχετικά με την πορεία ίδρυσης των Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών ανά την Ελλάδα, έδωσε ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Φώτης Κουρμούσης  μετά από ερώτηση βουλευτή.

Με απόφαση του ΚυΣΚοιΠ'στις 25/1/2017 αποφασίστηκε να αναπτυχθεί πανελλαδικό δίκτυο 120 Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ). Η υλοποίηση της απόφασης προχωρά εντός του χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα μήνα δημιουργήθηκε το πρώτο πιλοτικό ΓΕΥΔ, στην έδρα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του μήνα θα ακολουθήσουν δύο ακόμα ΓΕΥΔ, στο κέντρο Αθήνας και Πειραιά. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν ΓΕΥΔ στις υπόλοιπες 12 πρωτεύουσες Περιφερειών και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του δικτύου σε όλη την επικράτεια, μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Στη συνέχεια, στο β' εξάμηνο του έτους, τα 30 από τα 120 ΓΕΥΔ θα μετεξελιχθούν σε Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), που θα παρέχουν περισσότερο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, λειτουργώντας ως κόμβοι του δικτύου.

Σημειώνεται ότι συνολικά η ανάπτυξη του συγκεκριμένου δικτύου αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κατ' εφαρμογή του Παράλληλου Προγράμματος, η οποία συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς, όσον αφορά την ανάπτυξη των 30 ΚΕΥΔ. Καθώς, όμως, η στελέχωση αυτών θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ και η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (αμφότερα απαιτούν διαδικασίες συγκεκριμένου χρόνου, οι οποίες διασφαλίζουν τη διαφάνεια κοι την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος της χώρας) η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία των ΓΕΥΔ, ακριβώς για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην υποστήριξη των δανειοληπτών.

Πηγή: Taxheaven//via:E.E.A
 
Top