Φοροπρονόμια στους πολιτικούς και τους χρηματοδότες τους, ενώ η ελληνική κοινωνία στενάζει......
Aποκαλυπτικά είναι τα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας για τα εισοδήματα του 2016, αφού, σύμφωνα με νέους κωδικούς, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές..
και οι οικονομικά ισχυροί πολίτες που καταθέτουν χρήματα για την ενίσχυση πολιτικών κομμάτων θα «πριμοδοτηθούν» φέτος για τα ποσά αυτά με πρόσθετες εκπτώσεις στη φορολογία εισοδήματος!

Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνουν και την προνομιακή φορολογική μεταχείριση που θα τύχουν φέτος όλα τα πολιτικά πρόσωπα, μέσω της σημαντικής μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
Οι συγκεκριμένες αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογίας εισοδήματος του 2017 επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία
• Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 011-012, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από βουλευτές και ευρωβουλευτές, εφόσον διαθέτουν ποσά των αποζημιώσεών τους ή των συντάξεών τους στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων, ώστε για τα ποσά αυτά να μη φορολογηθούν!
• Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012, ο οποίος αφορούσε τα πολιτικά πρόσωπα που επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματος (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς). Αιτία της κατάργησης των κωδικών αυτών είναι το γεγονός ότι, με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016, καταργήθηκε η αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν με συντελεστή 8% στο σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων των πολιτικών προσώπων.
Πίνακας 7: Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο
• Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055-056. Οι κωδικοί αυτοί ενδιαφέρουν όσους χρηματοδότησαν το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων εκπίπτει μέχρι τα 20.000 ευρώ εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογουμένου που έδωσε τα χρήματα!

• Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057-058, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτής της κατηγορίας η ιδιωτική χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογουμένου που την πραγματοποίησε!
• Επίσης, καταργήθηκε ο κωδικός 007-008, τον οποίο συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς εκπτώσεων και απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ίσχυε στα συγκεκριμένα νησιά, καταργήθηκε από την 1η/1/2016.
Δημοκρατια
 
Top