...συνεπώς, μπορεί να λέει ότι θέλει!
Ακόμη και τέτοιες ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
 
Top