Σε αυξήσεις 4,35% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για την επόμενη διετία συμφώνησαν τα γερμανικά συνδικάτα και τα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας.

Η συμφωνία αφορά περισσότερους από 2 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα λάβουν φέτος αποδοχές αυξημένες κατά 2,0% –αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου– και 2,35% από τον Ιανουάριο του 2018. Ένα απο τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων ζητούσε αρχικά οι αυξήσεις να φθάσουν το 6%.
 
Top