«Κουρεμένες» τουλάχιστον κατά 20% και με «προσωπικές διαφορές», σε όσες περιπτώσεις οι περικοπές είναι πάνω από 20% σε σύγκριση με τα ποσά τα οποία θα ελάμβαναν πριν από τη ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, θα είναι όλες οι νέες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που αποχώρησαν από τις 13 Μαΐου του 2016 και των στρατιωτικών, από την 1η Ιουλίου του 2016.
Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και τις περικοπές (έως και 30%, χωρίς τις προσωπικές διαφορές) που προκύπτουν με βάση το νέο Ασφαλιστικό, περιγράφουν εγκύκλιοι του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου. Για την έκδοση των δεκάδων χιλιάδων -σε αναμονή- νέων μειωμένων συντάξεων, ωστόσο, προαπαιτούμενο είναι να προσδιοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή η ετήσια μεταβολή των μισθών (χωρίς αυτή δεν μπορεί να εκδοθεί καμία οριστική σύνταξη).
Η ανταποδοτική σύνταξη
Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης (π.χ για υποβολή αίτησης την 1/12/2018 θα ληφθούν υπόψη οι αποδοχές από 1/1/2002 έως 30/11/2018) – και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης (βλ. πίνακα).
«Κουρεύονται» πάνω από 20% όλες οι νέες συντάξεις
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ υπολογιζόμενη ως ακολούθως: (15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι για τις αποδοχές ισχύει το ανώτατο πλαφόν των 5.860,80 ευρώ, δεν περιλαμβάνονται από τότε που καταργήθηκαν τα δώρα, οι αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων (που έγιναν ακριβότερες) λαμβάνονται υπόψη χωρίς τις εκπτώσεις ενώ όσοι κατέβαλαν μεγαλύτερη εισφορά (από 6,67% + 13,33%) θα υπολογίζεται προσαύξηση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς.
«Κουρεύονται» πάνω από 20% όλες οι νέες συντάξεις
Εως 360 ευρώ
Οι 6 στους 10 δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν, μετά το νέο τρόπο υπολογισμού (της ανταποδοτικής + της εθνικής σύνταξης) μειωμένα ποσά γήρατος ή αναπηρίας άνω του 20% και θα είναι οι πρώτοι που θα «δουν» προσωπικές διαφορές έως και 360 ευρώ τον μήνα, ενώ 4 στους 10 εκτιμάται ότι θα έχουν μειώσεις έως 20% που δεν θα αναπληρωθούν…
? Οσοι αποχώρησαν έως το τέλος του 2016 θα λαμβάνουν το ήμισυ της διαφοράς ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρούν εντός του 2017, θα καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά το 1/3 της διαφοράς ενώ για όσους αποχωρούν από το 2018 το 1/4.
«Κουρεύονται» πάνω από 20% όλες οι νέες συντάξεις
Παράδειγμα: Υπάλληλος του Δημοσίου που αποχωρεί μέχρι την 31/7/2017 με 40 πραγματικά έτη ασφάλισης θα λάμβανε με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο 1.200 ευρώ και – καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική) 840 ευρώ. Διαφορά των δύο ποσών σύνταξης : 360 ευρώ. Ποσοστιαία διαφορά των δύο συντάξεων 360/1200 = 30% . Επειδή η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 20% θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά το εξής ποσό: 360/3=120 ευρώ. Τελικό ποσό σύνταξης: 840+120=960 ευρώ. Το επιπλέον ποσό της προσωπικής διαφοράς των 120 ευρώ θα συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Μειωμένη εθνική σύνταξη
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) θα προστίθεται στην ανταποδοτική σύνταξη μόνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, αναπηρία 80% (προβλέπονται μειώσεις ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας) και δεν υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση γήρατος, με μειωμένη σύνταξη. Για 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ, για 16 έτη ασφάλισης, 353,28 ευρώ, για 17 έτη ασφάλισης, 360,96 ευρώ, για 18 έτη ασφάλισης, 368,64 ευρώ, για 19 έτη ασφάλισης, 376,32 ευρώ.
Επιπλέον για δικαιούχους 2 συντάξεων υπάρχουν περιορισμοί: Σε περίπτωση δικαιούχου δύο πλήρων κύριων συντάξεων, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
Σε περίπτωση δικαιούχου μίας πλήρους και μίας μειωμένης κύριας σύνταξης, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης, αλλά, σε περίπτωση δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, χορηγείται το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία, χωρίς το άθροισμα του να υπερβαίνει το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
Παράδειγμα διπλής μείωσης της εθνικής σύνταξης
Ασφαλισμένος με 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 151,20 ευρώ.
Και τούτο γιατί 345,60 ευρώ είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 15 έτη ασφάλισης και δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος είχε 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα το ποσό θα μειωθεί κατά 15/40 (-216 ευρώ) και κατόπιν 30% περαιτέρω μείωση (5 έτη νωρίτερα συνταξιοδότηση από το πλήρες όριο ηλικίας), δηλαδή 151,20 ευρώ.
Παράδειγμα 2ο (για αναπηρικές)*
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 345,60 ευρώ.
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 25 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει το ποσό των 384 ευρώ.
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 259,2 ευρώ, (345,60X75%)
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 288 ευρώ (384X75%)
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 172,9 ευρώ (345,60X50%).
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 192 ευρώ (384Χ50%).
Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και 18 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 ευρώ (368,64 Χ75%).
* Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, το ύψος της εθνικής σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται.
Κλειδί το ΑΕΠ + ο πληθωρισμός 
Εως τα τέλη του 2017 η εθνική σύνταξη προβλέπεται να αναπροσαρμοστεί με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Μείωση έως 17% στην καλύτερη περίπτωση
Εως 17% χαμηλότερη σύνταξη θα λαμβάνουν, εφόσον διατηρηθεί η προσωπική διαφορά και στο μέλλον, όσοι συνταξιοδοτούνται φέτος και έχουν μείωση άνω του 20% αν «έβγαιναν» με το προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του δικηγόρου Διον. Ρίζου για την «Ημερησία»:
1. Δημόσιος υπάλληλος ΠΕ που αποχωρεί με 35 έτη ασφάλισης με τον παλιό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης θα ελάμβανε κύρια σύνταξη 1.075 ευρώ προ φόρου. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού το ποσό της σύνταξής του θα διαμορφωθεί στα 831 ευρώ προ φόρου. Το 2017 με την προσωπική διαφορά στο 33% θα λάβει 911 ευρώ.
2. Δημόσια υπάλληλος ΤΕ σήμερα 56 ετών που μπορεί να αποχωρήσει το 2017 ως μητέρα εάν αποχωρούσε με τον παλιό τρόπο υπολογισμού θα ελάμβανε κύρια σύνταξη 918 ευρώ προ φόρου. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού το ποσό της σύνταξης της θα είναι 695 ευρώ προ φόρου. Το 2017 με την προσωπική διαφορά στο 33% θα λάβει 769 ευρώ.
3. Γυναίκα υπάλληλος με 28 έτη μητέρα 3 παιδιών είχε «κλειδώσει» δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθεί από τα 52 με πλήρη σύνταξη. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού θα έπαιρνε κύρια σύνταξη 826 ευρώ (προ φόρου). Με τον νέο τρόπο υπολογισμού το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωθεί στα 608 ευρώ καθαρά. Το 2017 με την προσωπική διαφορά στο 33% θα λάβει 680 ευρώ.
ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 13 ΜΑΙΟΥ 2016

Πολλαπλά «ψαλίδια» στις νέες συντάξεις χηρείας

Πολλαπλά «ψαλίδια» στις νέες συντάξεις χηρείας
Πολλαπλά «ψαλίδια» μπαίνουν στις νέες συντάξεις χηρείας (για θανάτους από τις 13/5/2016 και μετά) σε εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού ενώ και όλες οι καταβαλλόμενες θα έχουν, στο εξής, «προσωπικές διαφορές», αφού θα επανυπολογιστούν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
Τα «ψαλίδια», σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εξέδωσαν χθες τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «μπαίνουν» στο ποσό (το 50% της σύνταξης του θανόντος) και σε συνάρτηση με την ηλικία του επιζώντος (όριο το 55 έτος), τη διαφορά ηλικίας που είχε με τον θανόντα και την κατάστασή του (αν εργάζεται ή έχει αναπηρία), τον χρόνο τέλεσης του γάμου, τη διάρκεια του έγγαμου βίου, ακόμη και σε περίπτωση διαζευγμένων και την ύπαρξη τέκνων.
Επιπλέον, καταργούνται οι συντάξεις των ενήλικων άγαμων θυγατέρων στο Δημόσιο. Ενδεικτικά του νέου καθεστώτος είναι τα παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο: Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης, αποβιώνει την 13/5/2016, καταλείποντας σύζυγο ηλικίας 53 ετών (χωρίς τέκνα). Η επιζώσα σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου για μία τριετία.
Κατά τη διάρκεια της τριετίας, όμως, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε η σύνταξη λόγω θανάτου διακόπτεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της.
Παράδειγμα 2ο: Θανών σύζυγος ηλικίας 70 ετών και επιζών σύζυγος ηλικίας 40 ετών, με επταετή γάμο, ο οποίος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος. Η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δυο, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου τους, είναι 23 έτη (70 – 40 – 7 = 23).
Συνεπώς το ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου θα μειωθεί κατά 16%. Αν η σύνταξη λόγω θανάτου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50%, δηλαδή 500 ευρώ. Λόγω, όμως, της ηλικιακής διαφοράς των δύο συζύγων, η σύνταξη μειώνεται περαιτέρω κατά 16%, δηλαδή ο επιζών σύζυγος θα λάβει ως σύνταξη λόγω θανάτου το ποσό των 420 ευρώ (500 ευρώ – 16% x 500 ευρώ).
Παράδειγμα 3ο: Άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος την 1/9/2016 με ποσό σύνταξης 900 ευρώ (Ε.Σ. 384 ευρώ και Α.Σ. 516 ευρώ, χωρίς να δικαιούται προσωπική διαφορά) και πεθαίνει 20/10/2019.
Η επιζώσα σύζυγος, ετών 56 κατά τον χρόνο θανάτου, θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος (50% x €900) για τρία έτη (1/11/2019 έως 31/10/2022). Η σύνταξη της αναλύεται σε : Ε.Σ. €192 Α.Σ. €258 Μετά την τριετία: αν δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, συνεχίζει η καταβολή της σύνταξης (€450) εφ’ όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν λόγοι παύσης του δικαιώματος ή μείωσης του ποσού. Αν εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θα περιοριστεί κατά 50% στα 225ευρώ.
Παράδειγμα 4ο: Άνδρας έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος με πλήρη σύνταξη την 1/9/2019 με ποσό σύνταξης €900 και αποβιώνει την 1/01/2020.
Η επιζώσα σύζυγος, ηλικίας 49 ετών κατά το χρόνο του θανάτου, θα λάβει το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου (Ε.Σ. €192, Α.Σ. €258 = €450) και τα δύο τέκνα θα λάβουν επιπλέον ποσοστό 25% το καθένα (δηλαδή Ε.Σ. €96 και Α.Σ. €129 έκαστο). Η χήρα λαμβάνει το ποσό για μία τριετία και δεδομένου ότι μετά τη λήξη της τριετίας δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον τα τέκνα είναι ανήλικα ή σπουδάζουν και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας.

 
Top