Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα έρχονται από τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ με επικεφαλής τον ψυχολόγο Δρ Alex Forsythe, ο οποίος ανέλυσε 2.092 έργα 7 διάσημων ζωγράφων. Από αυτούς τους 7, οι δύο (ο Salvador Dali και ο Norval Morrisseau) είναι γνωστό ότι είχαν Parkinson, ενώ δύο ακόμη (ο James Brooks και ο Willem De Kooning) Αlzheimer.

Για τους υπόλοιπους τρεις, Marc Chagall, Pablo Picasso και Claude Monet, δεν είχε καταγραφεί ότι είχαν ιστορικό νευροεκφλιστικής νόσου.
Οι πινελιές των 7 καλλιτεχνών αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μορφοκλάσματα (fractals).
Έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν fractals για την εξέταση της αυθεντικότητας σημαντικών έργων τέχνης. Προηγούμενη ανάλυση 23 πινάκων του Jackson Pollock αποκάλυψε 100% επιτυχία όσον αφορά στο περιεχόμενο των έργων, σε αντίθεση με 100% αποτυχία, στην ανάλυψη τυχαίων έργων, άγνωστων καλλιτεχνών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε καλλιτέχνης, όταν ζωγραφίζει χρησιμοποιεί μία μοναδική συμπεριφορά, ένα μοτίβο, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Στη μελέτη, παρόλο που οι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικούς ζωγράφους, διαφορετικών ειδών, τα μοτίβα των fractals ήταν συγκρίσιμα.
Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τις αλλαγές και στα fractals του ίδιου του καλλιτέχνη στη διάρκεια του χρόνου, σε μια προσπάθεια να δουν αν οι αλλαγές αυτές οφείλονταν στο πέρασμα της ηλικίας ή στη γνωστική έκπτωση λόγω κάποιας νευροεκφυλιστικής ασθένειας.
Η ανάλυση έδειξε σαφείς αλλαγές στα fractals των καλλιτεχνών που εμφάνιζαν κάποια νευροεκφυλιστική νόσο και εκείνων που γέρασαν φυσιολογικά, χωρίς κάποια τέτοια πάθηση.
Ο Δρ Forsythe και η ομάδα του ελπίζουν ότι η μελέτη τους θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην έρευνα για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
"Η διαδικασία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπίσει κανείς ένα νευρολογικό πρόβλημα εν τη γενέσει του. Ελπίζουμε ότι η καινοτομία αυτή θα ανοίξει νέες κατευθύνσεις στην έρευνα και θα βοηθήσει στη διάγνωση νευρολογικών προβλημάτων σε πρώιμα στάδια", σημείωσε ο επικεφαλής της μελέτης. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Neuropsychology.
 stogiatro.gr
 
Top