Πάνω από 1 εκατομμύριο ήταν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων, µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον µήνα Νοέµβριο 2016, ανήλθε σε 913.044 άτοµα. Από αυτά 485.787 (ποσοστό 53,21%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και 427.257 (ποσοστό 46,79%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 343.762 (ποσοστό 37,65%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 569.282 (ποσοστό 62,35%).
Το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζητούντων εργασία), για τον µήνα Νοέµβριο 2016, ανήλθε σε 153.372 άτοµα. Από αυτά 30.404 (ποσοστό 19,82%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και 122.968 (ποσοστό 80,18%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 60.588 (ποσοστό 39,50%) και οι γυναίκες σε 92.784 (ποσοστό 60,50%).
Στον ορισµό του «εγγεγραµµένου ανέργου» συµπεριλαµβάνονται το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραµµένους µη επιδοτούµενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων, για τον µήνα Νοέµβριο 2016 (αφορά τον αριθµό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου µήνα) ανέρχεται σε 118.361 άτοµα, από τα οποία οι 87.041 (ποσοστό 73,54%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουµένων και οι 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 52.046 (ποσοστό 43,97%) και οι γυναίκες σε 66.315 (ποσοστό 56,03%).
Από το σύνολο των επιδοτουµένων ανέργων 76.060 (ποσοστό 64,26%) είναι κοινοί, 2.292 (ποσοστό 1,94%) είναι οικοδόµοι, 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων, 6.216 (ποσοστό 5,25%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.420 (ποσοστό 2,04%) είναι εκπαιδευτικοί, και 53 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.
EEA
 
Top