Σήμερα  Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ξεκινά από τον ΟΑΕΔ η διαδικασία υπόδειξης για το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ για 3.000 νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών.
Οι πίνακες των ανέργων και οι αντίστοιχες λίστες των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ειδικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ , στην οποία μπορούν επίσης να βρουν τον Οδηγό Εφαρμογής των Προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όπου αναφέρονται η διαδικασία υπόδειξης και οι υποχρεώσεις των ανέργων.
Βάση σειράς κατάταξης των πινάκων των ανέργων σε θέσεις του τομέα ειδίκευσης των ασκούμενων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θα γίνονται οι υποδείξεις, όπως επίσης και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
voicenews
 
Top