Γελάει ο κόσμος.....Λυτός είναι το σωστό, και όχι λιτός (απλός-φτωχικός)!

Αλλά οι στρατηγικοί σύμβουλοι στο Μαξίμου δεν την κατέχουν την ορθογραφία!


Πηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/
 
Top