Τα ψυχικά  προβλήματα είναι ιδιαίτερα κοινά στους ασθενείς με καρκίνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης έρευνας σχετικά με τις  ψυχικές διαταραχές σε καρκινοπαθείς, η οποία διεξήχθη από ομάδα Γερμανών ερευνητών.

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα 12μηνα και δια βίου ποσοστά επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς με καρκίνο. Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές υπέβαλλαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.141 ασθενών,  με διαφορετικές οντότητες καρκίνου και σε διαφορετικά  στάδια (εξωνοσοκομειακούς, ενδονοσοκομειακούς) στην τυποποιημένη -υποβοηθούμενη από υπολογιστή- Σύνθετη Διεθνής Διαγνωστική Συνέντευξη για ψυχικές διαταραχές, προσαρμοσμένη για ασθενείς με καρκίνο (CIDI-O).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συνολικός επιπολασμός για οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή στους 12 μήνες ήταν 39,4%. Ειδικότερα, για τις αγχώδεις διαταραχές ήταν 15,8%, για τις διαταραχές της διάθεσης 12,5%, για τις διαταραχές σωματοποίησης 9,5%, για την εξάρτηση από τη νικοτίνη 7,3%, για διαταραχές που οφείλονται σε γενική ιατρική κατάσταση (όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι  προκαλούνται από μία συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση ) 3,7% και για κατάχρηση ή εξάρτηση από αλκοόλ 1,1%.

Όσον αφορά στα ποσοστά επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής,  συνολικά για οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή ήταν 56,3% , για τις αγχώδεις διαταραχές 24,1%,  για τις διαταραχές της διάθεσης 20,5%, για τις διαταραχές σωματοποίησης 19,9%, για την εξάρτηση από τη νικοτίνη 18,2%, για την κατάχρηση ή εξάρτηση από αλκοόλ 6,4%, για διαταραχές που οφείλονται σε γενική ιατρική κατάσταση 4,6%  και για διατροφικές διαταραχές 0,2%.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε ασθενείς με καρκίνο, υποδεικνύοντας την ανάγκη για την παροχή συνεχούς ψυχο-ογκολογικής υποστήριξης, τόσο  από την ενδονοσοκομειακή, όσο και από την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Psychotherapy and Psychosomatics
 stogiatro.gr
 
Top