Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, για το χρονικό διάστημα από 14-09-2016 έως 20-09-2016.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:

1. Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας: Σήραγγα Καλαμιών 108 χ/θ
2. Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας: Σήραγγα Βοτονοσίου 104 χ/θ
3. Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας: Σήραγγα Ανθοχωρίου 103,500 χ/θ
4. Συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας: Σήραγγα 2 Κορυφών 106 χ/θ

Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης - μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών συντήρησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, θα αποκλειστεί η αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας και η κίνηση θα διεξάγεται από την δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά, θα καταλαμβάνουν χώρο περίπου 100μ-200μ, οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το μήκος της κάθε σήραγγας και το προσωπικό που θα τις εκτελεί θα κινείται στο χώρο αυτό.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισμός στην περιοχή συναρμογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάμποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισμού. Η ορθή λειτουργία των
αναλάμποντων φανών να εξασφαλίζεται με μέριμνα του ανάδοχου του έργου.

Τέλος, η σήμανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε ημέρα μετά το πέρας των εργασιών.
ypodomes.com


 
Top